Dotknite sa inovácii

Konferencia podporuje diskusiu o modernom zdravotníctve a vytvára zázemie pre inovatívne riešenia.

Zaujímaví spíkri

Pozvanie prijali medicínski odborníci a zdravotnícky manažment so snahou o tematizovanie telemedicíny.

Dvojdňový program

Konferencia prináša bohatý dvojdňový program so zaujímavými témami z oblasti telemedicíny.

Hodnotenie konferencie

Teší nás vynikajúce hodnotenie aj tretieho ročníka konferencie s celkovou známkou 1.21 a NPS skóre 9.35.

V skratke o konferencii

V čase pandémie Covid 19 sa pod tlakom okolností otvorili dvere k poskytovaniu telemedicínskych služieb pacientom. V predchádzajúcich rokoch sa o telemedicíne veľa písalo a hovorilo, no až pandémia nás donútila zaviesť nové formy starostlivosti o zdravie na diaľku do reálnej praxe.

Dostupné technologické riešenia zároveň otvorili celý rad otázok súvisiacich s:
  • rozhodovacími procesmi pri stanovovaní diagnózy a liečby
  • úlohami lekára a jeho kompetencií
  • a tiež s právnymi a etickými dilemami pri zhromažďovaní a analyzovaní rôznych úrovní údajov o zdravotnom stave pacientov.

Konferencia je organizovaná v spolupráci a pod odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie, Slovenskej lekárskej spoločnosti a je akreditovaná ARS CME ako registrovaná vzdelávacia aktivita DK005SK v systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí a s pridelením 9 kreditov CME.

Vzniká tak priestor pre medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment formou podujatia, na ktorej budú môcť v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

Konferencia je príspevkom nielen k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku, ale zároveň k vytvoreniu priestoru pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí. Organizátori predpokladajú, že sa podarí naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. - garant podujatia
PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE

Technológie a telemedicína nemajú nahradiť bezprostredný kontakt lekára a pacienta. Stále sme a budeme ľudia. Medicína je najmä o humanite a ľudskom dotyku. Telemedicína má pomáhať, aby sme mali viac času na tých, ktorí ten dotyk potrebujú viac. Neobávam sa, že by si pacienti nevedeli presne zmerať hodnoty, veda a technológie sa neustále vyvíjajú a technické veci budeme schopní jednoducho vyriešiť. Problém skôr môže nastať v otázkach etiky a morálneho nastavenia, kam sme až schopní zájsť. Našou prioritou v telemedicíne je však strach odbúrať, a to môžeme docieliť práve nájdením najlepšieho nástroja pre pacienta a zdravotníka, ktorý pomôže získať čas získať a pozdvihnúť humanitu.

Spíkri konferencie

Ako spíkri do diskusií prijali pozvanie:

  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.

Záštitu nad tretím ročníkom konferencie prevzal

MUDr. Jaroslav Šimo, PhD. - prezident Mgr. Jozef Viskupič - župan

Generálny partner tretieho ročníka konferencie

Partneri tretieho ročníka konferencie

Mediálni partneri tretieho ročníka