Ohliadnutie za druhým ročníkom konferencie

Ohliadnutie za druhým ročníkom konferencie

Organizačný tím ďakuje všetkým zúčastneným za prínos na konferencii v roku 2023, či už priamym vstupom, otázkami, diskusiou, alebo len svojou prítomnosťou.


Telemedicína ako budúcnosť prevencie chorôb

Telemedicína ako budúcnosť prevencie chorôb

Rozhovor s Doc. Ing. Martin Donoval, PhD. koordinátorom výskumných projektov na FEI STU Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou.


Telemedicína zintenzívňuje kontakt s pacientom

Telemedicína zintenzívňuje kontakt s pacientom

S MUDr. Andreou Letanovskou o benefitoch telemedicíny pri liečbe onkologických pacientov a očakávaniach od projektu telemon pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v NOÚ v Bratislave.


Prvé informácie pre nový ročník

Prvé informácie pre nový ročník

Prinášame prvé informácie ku špecializovanej konferencii Telemedicína 2023 Zdravie na diaľku, ktorá sa bude konať v termíne 8. - 9. júna 2023 v Holiday Inn v Trnave...


Ohliadnutie za prvým ročníkom konferencie

Ohliadnutie za prvým ročníkom konferencie

Organizačný tím ďakuje všetkým zúčastneným za prínos na konferencii v roku 2022, či už priamym vstupom, otázkami, diskusiou, alebo len svojou prítomnosťou.


Čo je Telemedicína ?

Čo je Telemedicína ?

Telemedicína predstavuje lekársku prax, pri ktorej je lekár prostredníctvom rôznych zariadení a technológií schopný realizovať diagnostiku pacienta na diaľku ...