Konferencia prešla registračným procesom a bola akreditovaná ARS CME ako registrovaná vzdelávacia aktivita DK005SK Telemedicína 2024 - Zdravie na diaľku.

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí a má pridelené kredity CME - 9 kreditov.

Podujatie je organizované v spolupráci a pod odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie, Slovenskej lekárskej spoločnosti.