V konferenčnej sále Wellness hotela Chopok v Nízkych Tatrách sa stretli tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva, telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku. Hlavnou témou konferencie boli progresívne trendy v zdravotníctve a telemedicína.

“Je to téma, pri ktorej, ak na ňu nazrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu, všade visí viac otáznikov ako odpovedí a niekde v diaľke je vízia toho, čo všetko by mohla telemedicína umožniť pacientom a lekárom.

Aj keď štát je nerozhodný, alebo príliš váhavý, trh a technológie si samé vypýtajú impulzy, častokrát sú poslom a driverom zásadných zmien.” Aj týmito slovami otvorila konferenciu charizmatická moderátorka Andrea Vadkerti.

Organizačný tím ďakuje všetkým zúčastneným za prínos na konferencii, či už priamym vstupom, otázkami, diskusiou, alebo len svojou prítomnosťou. Každý prispel k inšpiratívnej a podnetnej atmosfére, ktorú sa nám spoločne podarilo vytvoriť.

Záverom

Konferencia bola podľa spätnej väzby od účastníkov hodnotená veľmi pozitívne, veď celková známka bola 1.16, pri NPS Score 9.47 a k tomu skvelá atmosféra, ktorú si účastníci pochvaľovali. Vybrané momentky z konferencie sú k dispozícii aj v krátkom videosúhrne na adrese https://youtu.be/oyXLwjNruGg, pričom je o danej konferencii k vzhliadnutiu aj krátka reportáž uverejnená v Správach RTVS https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/367622#1252.