V konferenčnej sále Holiday Inn v Trnave sa stretli tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva, telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku. Hlavnou témou konferencie boli progresívne trendy v zdravotníctve a telemedicína.

Organizačný tím ďakuje všetkým zúčastneným za prínos na konferencii, či už priamym vstupom, otázkami, diskusiou, alebo len svojou prítomnosťou. Každý prispel k inšpiratívnej a podnetnej atmosfére, ktorú sa nám spoločne podarilo vytvoriť.

Záverom

Konferencia bola podľa spätnej väzby od účastníkov hodnotená veľmi pozitívne, veď celková známka bola 1.21, pri NPS Score 9.35 a k tomu skvelá atmosféra, ktorú si účastníci pochvaľovali. Vybrané momentky z konferencie sú k dispozícii aj v krátkom videosúhrne na adrese https://www.youtube.com/watch?v=8Cyw8AX9xRU&t=9s, pričom z danej konferencii sú k vzhliadnutiu aj krátke reportáže uverejnené vo Svete technológií na TA: