Špecializovaná konferencia Telemedicína 2024 | Zdravie na diaľku sa bude konať v termíne 28. - 29. mája 2024 v Holiday Inn v Trnave.

Organizátori konferencie sa rozhodli osloviť medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment špecializovanou konferenciou, na ktorej budú môcť v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

V čase pandémie Covid 19 sa pod tlakom okolností otvorili dvere k poskytovaniu telemedicínskych služieb pacientom. V predchádzajúcich rokoch sa o telemedicíne veľa písalo a hovorilo, no až pandémia nás donútila zaviesť nové formy starostlivosti o zdravie na diaľku do reálnej praxe.

Dostupné technologické riešenia zároveň otvorili celý rad otázok súvisiacich s:

  • rozhodovacími procesmi pri stanovovaní diagnózy a liečby
  • úlohami lekára a jeho kompetencií
  • a tiež s právnymi a etickými dilemami pri zhromažďovaní a analyzovaní rôznych úrovní údajov o zdravotnom stave pacientov.

Konferencia bude príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvorí priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí. Organizátori predpokladajú, že sa podarí naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

Spíkri konferencie

Ako partneri do diskusií sú prizývaní:
  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.