Technologické riešenia pre telemedicínu v Goldmann Systems rozvíjajú už niekoľko rokov. Tejto téme sa venovala aj odborná konferencia Telemedicína – zdravie na diaľku, ktorú organizovali v októbri 2022. Čo bolo témou a aké boli ohlasy, spýtali sme sa predsedu predstavenstva spoločnosti, Ľuboša Petríka...

Naším zámerom bolo vytvoriť diskusnú platformu zameranú na to, ako zaviesť telemedicínu do praxe a ako ju naplno využiť v zdravotnej starostlivosti. Hosťami konferencie boli aj špičkoví lekári – špecialisti, ktorí sa podelili o praktické skúsenosti s používaním telemedicíny, napríklad pri vzdialenom monitoringu pacientov zo strany medicínskeho personálu. Toto podujatie sme spoluorganizovali prvýkrát, malo u odbornej verejnosti vynikajúce ohlasy. Pre nás osobne bolo fantastické sledovať nielen výbornú debatu, stretnutia inšpiratívnych hostí, ale aj skvelú atmosféru v plnej sále.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Intenzívne pracujeme na rozvoji a postupne rozširujeme koncept domáceho monitoringu pacientov na ďalšie oblasti a diagnózy. Aj vďaka konferencii sa nám podarilo vytvoriť pracovnú skupinu „nadšencov“ zo strany lekárskych expertov aj technológov, ktorí chcú pomôcť s tým, aby sa tieto inovatívne formy zavádzali do zdravotnej starostlivosti oveľa rýchlejšie.

Aký je zámer tejto pracovnej skupiny?

Z dlhodobej perspektívy máme záujem stať sa hlavným kreatívnym a poradným orgánom štátu pre zavádzanie a rozvoj telemedicíny na Slovensku. Chceme významne prispieť k tomu, aby sa celý ekosystém zdravotníctva rýchlejšie prispôsobil aj telemedicínskym inováciám z pohľadu medicínsko-metodického, procesného, technologického aj finančného.

V krátkodobom horizonte chceme vypracovať strategický dokument zameraný na návrh riešení pre projekty a ich financovanie, prevádzkové financovanie a samozrejme ekonomické prínosy, respektíve redistribučné mechanizmy. Práve redistribučné mechanizmy by mali byť základom pre akceleráciu zavedenia telemedicíny na Slovensku.

Pre slovenských lekárov a ich pacientov ste v spolupráci v STU a ďalšími partnermi vyvinuli riešenie telemon. Čo priniesla jeho pilotná prevádzka?

Veľa poznatkov nás príjemne prekvapilo. Okrem preukázateľne pozitívnych výsledkov na vývoj liečebnej terapie a zdravotného stavu pacientov sa nám postupne potvrdzujú viaceré hypotézy. Dnes je už evidentné, že tento koncept umožňuje skoršie prepustenie pacienta z nemocničnej starostlivosti. Ďalším prínosom je tiež nižšia potreba  návštev pacientov vo všeobecných aj špecializovaných ambulanciách pri zachovaní vysokého štandardu zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa takmer každý týždeň otvárajú možnosti a scenáre, ako užitočne využiť potenciál telemedicíny - nielen pri častých diagnózach (ako je diabetes, hypertenzia a pod), ale aj špecifických diagnózach. Prax nám potvrdzuje, že telemedicína a domáci monitoring vitálnych funkcií sú dôležitou súčasťou terapie, a to najmä v inovatívnych liečebných postupoch.


Ľuboš Petrík je predseda predstavenstva spoločnosti Goldmann Systems, ktorá patrí k iniciátorom podpory a rozvoja telemedicíny na Slovensku. Jedna z divízií spoločnosti sa venuje návrhu a tvorbe inovatívneho telemedicínskeho programu telemon zameraného na vzdialený monitoring pacientov.