Ďakujeme partnerom za spoluprácu a podporu konferencie Telemedicína – zdravie na diaľku 2023, bez ich podpory by nemohla vzniknúť táto platforma pre predstavenie zaujímavých riešení a skúseností v oblasti telemedicíny na Slovensku. 

Spoločne nám záleží na tom, aby sa na Slovensku podporila diskusia o modernom zdravotníctve a vytvorilo sa zázemie pre inovatívne riešenia.

Radi sa s Vami osobne stretneme a pripravíme ponuku podľa vašich potrieb.

Generálny partner konferencie

Partneri konferencie

Mediálni partneri