Ďakujeme partnerom za spoluprácu a podporu konferencie Telemedicína – zdravie na diaľku 2024, bez ich podpory by nemohla vzniknúť táto platforma pre predstavenie zaujímavých riešení a skúseností v oblasti telemedicíny na Slovensku. 

Spoločne nám záleží na tom, aby sa na Slovensku podporila diskusia o modernom zdravotníctve a vytvorilo sa zázemie pre inovatívne riešenia.

V prípade záujmu stať sa partnerom sa radi s Vami osobne stretneme a následne pripravíme individuálnu ponuku podľa vašich preferencií.

Záštitu nad tretím ročníkom konferencie prevzal

MUDr. Jaroslav Šimo, PhD. - prezident Mgr. Jozef Viskupič - župan

Generálny partner tretieho ročníka konferencie

Partneri tretieho ročníka konferencie

Mediálni partneri tretieho ročníka