Ďakujeme partnerom za spoluprácu a podporu konferencie Telemedicína – zdravie na diaľku 2023, bez ich podpory by nemohla vzniknúť táto platforma pre predstavenie zaujímavých riešení a skúseností v oblasti telemedicíny na Slovensku. 

Spoločne nám záleží na tom, aby sa na Slovensku podporila diskusia o modernom zdravotníctve a vytvorilo sa zázemie pre inovatívne riešenia.

za organizačný tím konferencie - Ladislav Bitto

Generálny partner druhého ročníka konferencie

Partneri druhého ročníka konferencie

Mediálni partneri druhého ročníka konferencie