V rámci dvoch dní sa predstaví desiatka špičkových spíkrov - lídrov z nemocničnej a ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, tvorcov rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva, TOP manažment za zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj technologických inovátorov a zástupcov z oblasti legislatívy.

Konferencia prinesie nielen množstvo tém z oblasti telemedicíny, ktorým sme budeme venovať, ale aj diskusný panel, ktorý bude moderovať moderátor Richard Fides.

Registrácia účastníkov bude prebiehať od prvého dňa 28. mája (utorok) od 08.00 hod.

1. deň - 28. máj (utorok)

09:00 - 10:30 -> BLOK I - Strategické smerovanie telemedicíny

09.00 - 09.05 -> Richard Fides | MODERÁTOR
Privítanie účastníkov a úvodné slovo organizátora

09.05 - 09.20 -> MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE

09.20 - 09.35 -> MUDr. Jaroslav Šimo, PhD. | PREZIDENT SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY

09.35 - 09.50 -> Mgr. Jozef Viskupič | ŽUPAN TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

09.50 - 10.05 -> Ing. Jozef Koma, PhD. | RIADITEĽ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE UNION

10.05 - 10.20 -> Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

10.20 - 10.40 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

10:40 - 11:00 -> COFFEE BREAK

11:00 - 12:20 -> BLOK II - Telemedicína v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

11.00 - 11.15 -> doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. | PREDNOSTKA KARDIOLOGICKÁ KLINIKA LF UK A NÚSCH

11.15 - 11.30 -> MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA

11.30 - 11.45 -> doc. MUDr. Anna Vachulová, PhD. | KARDIOLÓG A PREZIDENTKA SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

11.45 - 12.00 -> Mgr. Peter Smolík | RIADITEĽ ÚSEKU ZDRAVOTNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE UNION

12.00 - 12.20 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

12:20 - 13:30 -> OBED

13:30 - 14:50 -> BLOK III. - Telemedicína a jej praktická aplikovateľnosť

13.30 - 13.45 -> MUDr. Jana Dorovská | VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA

13.45 - 14.00 -> Peter Sakala | CISCO

14.00 - 14.15 -> Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc | RIADITEĽ ODBORU SEKCIA FARMÁCIE A LIEKOVEJ POLITIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

14.15 - 14.30 -> MUDr. Peter Bartoň | RIADITEĽ NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB

14.30 - 14.50 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

14:50 - 15:15 - COFFEE BREAK 

15:15 - 16:40 -> BLOK IV. - Výsledky využívania telemedicíny v číslach

15.15 - 15.30 -> MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA | DIABETOLÓG, VEDECKÝ SEKRETÁR SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

15.30 - 15.45 -> Mgr. Jozef Urbín, MBA | RIADITEĽ ODBORU STRATÉGIE VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

15.45 - 16.00 -> Dominik Petrovič | KONICA MINOLTA

16.15 - 16.30 -> doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. | PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

16.30 - 16.50 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

16:50 - 17:10 - COFFEE BREAK 

17:10 – 18:30 - ĎALŠIE SMEROVANIE TELEMEDICÍNY ?

Diskusný panel s pozvanými účastníkmi:

  • MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC
  • MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE
  • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC | PROREKTOR SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
  • Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD. MSc. | MANAŽÉR ODBORU STRATÉGIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA
  • Ing. Miriam Lapuníková, MBA | GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI
  • Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

od 18:30 -> VEČERA A VOĽNÝ PROGRAM

2. deň - 29. máj (streda)

09:00 - 10:30 -> BLOK V. - Telemedicína a praktické príklady z praxe

09.00 - 09.15 -> MUDr. Zuzana Rennerová, PhD, MBA | PREDNOSTKA KLINIKY DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE LF SZU A NÚDCH

09.15 - 09.30 -> MUDr. Peter Bluska | VEDÚCI LEKÁR AGEL RÁDIOLÓGIE

09.30 - 09.45 -> Ľudmila Šimorová | MICROSOFT

09.45 - 10.00 -> MUDr. Eva Bérešová | VEDÚCA CENTRA CYSTICKEJ FIBRÓZY PRE DOSPELÝCH ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE FNSP FDR BB

10.00 - 10.15 -> MUDr. Ing. René Molnár | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

10.15 - 10.35 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

10:35 - 11:00 - COFFEE BREAK 

11:00 - 12:20 -> BLOK VI. - Nové oblasti pre využitie telemedicíny

11.00 - 11.15 -> Michaela Bojková | TELEMEDPOINT CZ

11.15 - 11.30 -> Doc. MUDr. Štefan Farský CSc. | KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA OŠČADNICA

11.30 - 11.45 -> Marek Hric | DAKTELA

11.45 - 12.00 -> MUDr. Pavol Martanovič | RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA

12.00 - 12.20 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

12:20 - 12:30 -> Záverečné slovo organizátora a ukončenie konferencie

od 12:30 -> OBED

*Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prezentácii alebo obsahu jednotlivých blokov na základe nepredvídateľných situácii