V rámci dvoch dní sa predstaví desiatka špičkových spíkrov - lídrov z nemocničnej a ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, tvorcov rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva, TOP manažment za zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj technologických inovátorov a zástupcov z oblasti legislatívy.

Konferencia prinesie nielen množstvo tém z oblasti telemedicíny, ktorým sme budeme venovať, ale aj diskusný panel, ktorý bude moderovať moderátor Richard Fides.

1. deň - 28. máj (utorok)

Registrácia účastníkov bude prebiehať od 08.00 hod.

09:00 - 10:30 -> BLOK I - Strategické smerovanie telemedicíny

09.00 - 09.05 -> Richard Fides | MODERÁTOR
Privítanie účastníkov a úvodné slovo organizátora

09.05 - 09.20 -> MUDr. Vladimír Baláž, PhD. | PREDSEDA VÝBORU NR SR PRE ZDRAVOTNÍCTVO

09.20 - 09.35 -> MUDr. Jaroslav Šimo, PhD. | PREZIDENT SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY

09.35 - 09.50 -> Mgr. Jozef Viskupič | ŽUPAN TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

09.50 - 10.05 -> Mgr. Peter Smolík | RIADITEĽ ÚSEKU ZDRAVOTNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE UNION

10.05 - 10.20 -> MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE

10.20 - 10.40 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

10:40 - 11:00 -> COFFEE BREAK

11:00 - 12:20 -> BLOK II - Telemedicína v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

11.00 - 11.15 -> doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. | PREDNOSTKA KARDIOLOGICKÁ KLINIKA LF UK A NÚSCH

11.15 - 11.30 -> MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | KARDIOLÓG A INTERNISTA

11.30 - 11.45 -> MUDr. Anna Vachulová, PhD. | KARDIOLÓG A PREZIDENTKA SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

11.45 - 12.00 -> MUDr. Ingrid Dúbravová | RIADITEĽKA REVÍZNYCH A ZDRAVOTNÝCH ČINNOSTÍ UNION POISŤOVŇA

12.00 - 12.20 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

12:20 - 13:30 -> OBED

13:30 - 14:50 -> BLOK III. - Telemedicína a jej praktická aplikovateľnosť

13.30 - 13.45 -> MUDr. Pavol Martanovič | RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA

13.45 - 14.00 -> Milan Rášo | CISCO

14.00 - 14.15 -> Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc | RIADITEĽ ODBORU SEKCIA FARMÁCIE A LIEKOVEJ POLITIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

14.15 - 14.30 -> MUDr. Peter Bartoň | RIADITEĽ NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB

14.30 - 14.50 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

14:50 - 15:15 - COFFEE BREAK 

15:15 - 16:40 -> BLOK IV. - Výsledky využívania telemedicíny v číslach

15.15 - 15.30 -> MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA | DIABETOLÓG, VEDECKÝ SEKRETÁR SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

15.30 - 15.45 -> Mgr. Jozef Urbín, MBA | RIADITEĽ ODBORU STRATÉGIE VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

15.45 - 16.00 -> Michal Šotek | KONICA MINOLTA

16.15 - 16.30 -> doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. | PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

16.30 - 16.50 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

16:50 - 17:10 - COFFEE BREAK 

17:10 – 18:30 - ĎALŠIE SMEROVANIE TELEMEDICÍNY ?

Diskusný panel s pozvanými účastníkmi:

  • MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC
  • MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE
  • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC | PROREKTOR SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
  • Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD. MSc. | MANAŽÉR ODBORU STRATÉGIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA
  • Ing. Miriam Lapuníková, MBA | GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI
  • Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

od 18:30 -> VEČERA A VOĽNÝ PROGRAM

2. deň - 29. máj (streda)

Registrácia účastníkov bude prebiehať od 08.00 hod.

09:00 - 10:30 -> BLOK V. - Telemedicína a praktické príklady z praxe

09.00 - 09.15 -> MUDr. Zuzana Rennerová, PhD, MBA | PREDNOSTKA KLINIKY DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE LF SZU A NÚDCH

09.15 - 09.30 -> MUDr. Peter Bluska | VEDÚCI LEKÁR AGEL RÁDIOLÓGIE

09.30 - 09.45 -> Ľudmila Šimorová | MICROSOFT

09.45 - 10.00 -> MUDr. Eva Bérešová | VEDÚCA CENTRA CYSTICKEJ FIBRÓZY PRE DOSPELÝCH ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE FNSP FDR BB

10.00 - 10.15 -> MUDr. Ing. René Molnár | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

10.15 - 10.35 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

10:35 - 11:00 - COFFEE BREAK 

11:00 - 12:20 -> BLOK VI. - Nové oblasti pre využitie telemedicíny

11.00 - 11.15 -> Martin Baláž | TELEMEDPOINT CZ

11.15 - 11.30 -> Tomáš Kasala | VÝŽIVOVÝ PORADCA

11.30 - 11.45 -> Marek Hric | DAKTELA

11.45 - 12.00 -> Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

12.00 - 12.20 -> Otázky a odpovede v rámci daného panelu

12:20 - 12:30 -> Záverečné slovo organizátora a ukončenie konferencie

od 12:30 -> OBED

*Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prezentácii alebo obsahu jednotlivých blokov na základe nepredvídateľných situácii