9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov

BLOK I 10:00 do 12:00

Mgr. Jozef Dermek | EDITOR LEKÁRSKYCH NOVÍN
Privítanie a príhovor

Ing. Ľuboš Petrík | EXKLUZÍVNY PARTNER , GOLDMANN SYSTEMS, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
Key Notes – Kľúčové aspekty zavádzania telemedicíny do praxe na Slovensku

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC | ŠPECIALISTA NA OBLASŤ HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ A ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR
Stratégia MZ SR pre telemedicínu

JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD. | ADVOKÁT
Čo prebehne mysľou zdravotníckeho právnika, keď sa povie “telemedicína”?

Martin Blažek | EXPERT NA DIGITALIZÁCIU V ZDRAVOTNÍCTVE, MICROSOFT SLOVAKIA
Telemedicína – liek na choroby zdravotníctva

Mgr. Eva Kováčová, MBA | APLIKAČNÝ ŠPECIALISTA PD, BIOHEM
Nové trendy v automatizovanej peritoneálnej dialýze (APD) – telemedicína

12:00 – 13:30 Obed

BLOK II. 13:30 – 15:00

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA
Telemedicína – zdravie na diaľku

Ladislav Bitto | SALES DIRECTOR, GOLDMANN SYSTEMS
Ing. Ján Dubaj | HEAD OF BUSINESS UNIT TELEMEDICÍNA, GOLDMANN SYSTEMS
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA
Telemedicína v praxi a klinické štúdie

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA | PREDSEDNÍČKA SEKCIE OŠETROVATEĽSTVA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SR
Multidisciplinárny manažment zdravia v zariadeniach sociálnych služieb v kontexte telemedicínyI

Ing. Milan Rusko, PhD. | VEDÚCI ODDELENIA ANALÝZY A SYNTÉZY REČI NA ÚSTAVE INFORMATIKY SAV
Automatická analýza reči na diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení

BLOK III 15:30 – 17:00

SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM TELEMEDICÍNY V ČR

Ing. Norbert Schellong, MPH | RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV
Príklady z praxe v ČR

Barbora Korandová | Chief Operations Officer, ulekare.cz
Digitální průvodce na cestě za zdravím

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D. | KARDIOLÓG
Virtuálna realita v kardiologických intervenciách

SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM TELEMEDICÍNY NA SR

MUDr. Ľubomír Skladaný | PhD. PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY SZU
Telemedicína v praxi

MUDr. Jozef Lacka | DIABETOLÓG
Telemedicína v diabetologickej ambulancii

MUDr. Rastislav Zanovit | VŠEOBECNÝ LEKÁR
Telemedicína včera, dnes a zajtra

MUDr. Milan Urbáni, MPH. | NÁMESTNÍK PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ FNsP FDR BB
Telemedicína z pohľadu prevádzkovateľa

DISKUSNÝ PANEL 17:30 – 18:30

  • Ing. Miriam Lapuníková, MBA | RIADITEĽKA FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
  • Mgr. Peter Smolík | BUSINESS OWNER FOR EHEALTH, SEKCIA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA UNION
  • Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GOLDMANN SYSTEMS
  • MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC
  • Ing. Vladimír Heriban | MZ SR
  • MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
  • MUDr. Martin Kucharík | PRIMÁR NEUROLÓGIE, CINRE

Ďalšie smerovanie telemedicíny? Ako financovať zavádzanie telemedicíny? Ako nové role a zmeny procesov možno predpokladať? Ako zabezpečiť financovanie telemedicínskych služieb a výkonov?

VEČERA A VOĽNÝ PROGRAM 18:30