V rámci dvoch dní sa predstavila desiatka špičkových spíkrov - lídrov z nemocničnej a ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, tvorcov rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva, TOP manažment za zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj technologických univátorov a zástupcov z oblasti legislatívy.

Konferencia priniesla nielen množstvo tém z oblasti telemedicíny, ktorým sme sa venovali, ale aj dva diskusné panely, ktoré moderovala známa moderátorka Andrea Vadkerti.

Registrácia účastníkov prebiehala od prvého dňa 8. júna (štvrtok) od 12.00 hod.

1. deň - 8. júna (štvrtok)

13:00 - 15:15 -> BLOK I - Strategické zameranie / Highlevel stratégia

13.00 - 13.15 -> Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS
Akcelerácia zavádzania telemedicíny do praxe na Slovensku

13.15 - 13.30 -> MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA
Telemedicína - zdravie na diaľku

13.30 - 13.45 -> Ing. Miriam Lapuníková, MBA | GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI
Efektívny manažment elektívneho lôžkového pacienta z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

13.45 - 14.00 -> MUDr. Andrea Letanovská, PhD. | PRIMÁRKA ODDELENIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY NOÚ
Telemedicína - viac zdravia tam, kde práve ste

14.00 - 14.15 -> Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC | PROREKTOR SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Telemedicína ako nevyhnutný prvok v zdravotníctve

14.15 - 14.30 -> JUDr. Pavel Nechala, PhD. | ADVOKÁT
Digitálne zdravotníctvo a jeho regulácia

14.30 - 14.45 -> Ing. Norbert Schellong, MPH | RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV
Integrace telemedicíny do nemocniční péče

14.45 - 15.00 -> Zdeněk Dušek | PARTNER BUSINESS TRANSFORMATION EY
Zkušenosti z implementace telemedicíny v ČR a ve vybraných zemích EU

15:00 - 15:30 -> COFFEE BREAK

15:30 - 17:30 -> BLOK II. - Presah telemedicíny v urgentnej medicíne / Inovácie

15.30 - 15.45 -> doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA | PREDNOSTA KLINIKY ONKOHEMATOLÓGIE LFUK a NOÚ
Možnosti telemedicíny v onkohematológii

15.45 - 16.00 -> Doc. Ing. Martin Donoval, PhD. | RIADITEĽ STREDISKA PRE PROJEKTY A SPOLUPRÁCU S PRAXOU FEI STU
Trendy výskumu a vývoja produktov pre využitie v telemedicíne

16.00 - 16.15 -> Mgr. Mária Bartíková | GOLDMANN SYSTEMS
Starostlivosť o pacientov využitím zákazníckeho centra

16.15 - 16.30 -> Ing. Marek Schnitzer, PhD. | Biomedical Engineering
Inteligentné traumatologické fixačné systémy vyrobené s využitím digitalizačných metód a technológií aditívnej výroby

16.30 - 16.45 -> MUDr. Peter Bluska | AGEL SSC
Telemedicína v rádiológií

16.45 - 17.00 -> Ján Kič | Medsol Slovakia
Digitalizácia poskytovania zdravotníckych služieb – zdravotná starostlivosť z domova, bez kompromisov

17.00 - 17.15 -> MUDr. Želmíra Daňová | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICIÍNA
Telemedicína a poruchy srdcového rytmu

17.15 - 17.30 -> Mgr. Michal Sucháň | 365care.io
Personalizované monitorovanie chronických chorôb a zdravotného stavu pacienta

17:30 - 17:45 - COFFEE BREAK 

17:45 – 19:00 - DISKUSNÝ PANEL I

Aké nové role a zmeny procesov možno predpokladať? Ako zabezpečiť financovanie telemedicínskych služieb a výkonov?

Účastníci diskusného panela I:

 • Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS
 • MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC
 • Ing. Miriam Lapuníková, MBA | GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI
 • Ing. Jozef Koma, PhD | ČLEN PREDSTAVENSTVA UNION POISŤOVŇA
 • MUDr. Vladimír Dvorový, MPH. | LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA
 • MUDr. Andrea Letanovská, PhD. | PRIMÁRKA ODDELENIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY NOÚ

od 19:00 -> VEČERA A VOĽNÝ PROGRAM

2. deň - 9. júna (piatok)

09:00 - 12:45 -> BLOK III - Telemedicína v praxi / Nové oblasti v telemedicíne

09.00 - 09.15 -> Mgr. Iveta Babjaková | RIADITEĽKA VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA V B. BYSTRICI
Telemedicína očami pacienta

09.15 - 09.30 -> MUDr. Ing René Molnár | NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB
Telemedicína a bariéra jej akceptácie

09.30 - 09.45 -> MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA | DIABETOLÓG
Výhody a aspekty zavádzania telemedicíny v diabetologickej praxi

09.45 - 10.00 -> MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. | PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI
Telemedicína v praxi na internej klinike vo FNsP B. Bystrica

10:00 - 11:00 -> DISKUSNÝ PANEL II

Ďalšie smerovanie telemedicíny?

Účastníci diskusného panela II:

 • Ing. Ľuboš Petrík | PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS
 • MUDr. Jakub Rybár | RIADITEĽ AGEL CLINIC
 • MUDr. Andrea Letanovská, PhD. | PRIMÁRKA ODDELENIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY NOÚ
 • MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA | DIABETOLÓG
 • Ing. Norbert Schellong, MPH | RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV
 • Ing. Jozef Herda | ASSECO CENTRAL EUROPE

11:00 - 11:15 - COFFEE BREAK 

11.15 - 11.30 -> Ing. Karolína Vraniaková | OR-CZ
Nové možnosti výmeny pacientskych dát medzi zdravotníckymi zariadeniami

11.30 - 11.45 -> prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | PROREKTOR TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Nové trendy v biomedicínskom inžinierstve

11.45 - 12.00 -> Ľudmila Šimorová | Microsoft Slovakia
Telemedicína využitím technologických platforiem

12.00 - 12.15 -> Martin Ďurov | O2 Business Services
Digitalizácia zdravotníctva a príležitosti z pohľadu biznisových telekomunikačných služieb

12.15 - 12.30 -> MUDr. Anna Vachulová, PhD. | KARDIOLÓG A PREZIDENTKA SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Socioekonomické implikácie telemonitorovania hypertonikov

12.30 - 12.45 -> MUDr. Ingrid Dúbravová | RIADITEĽKA REVÍZNYCH A ZDRAVOTNÝCH ČINNOSTÍ UNION POISŤOVŇA
Využívanie vzdialeného telemonitoringu pri manažmente pacienta so srdcovým zlyhávaním

12:45 - 13:00 -> Záverečné slovo organizátora a ukončenie konferencie

od 13:00 -> OBED