Organizátori konferencie sa rozhodli osloviť medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment, ktorí môžu v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

Konferencia bude príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvoril priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí.

Organizátori predpokladajú, že sa im podarí naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny. Konferencia prinesie množstvo zaujímavých tém, s ktorými Vás prevedie moderátor Richard Fides.

Mgr. Richard Fides, MBA
MODERÁTOR

Richard je nielen majiteľom profesionálnej komunikačnej agentúry, ale aj hlavným vedúcim tímu zodpovedného za projekty v zdravotníctve. Aktívne sa angažuje v Onko Aliancii Slovensko ako kľúčovej organizácii, ktorej cieľom je zavádzanie personalizovaného zdravotníctva, AI a telemedicíny na Slovensku, najmä v oblasti onkológie. Medzi jeho kľúčové úspechy v oblasti systémových zmien v slovenskom zdravotníctve patrí projekt manažmentu pacientov po cievnej mozgovej príhode. Okrem iného je aj zakladateľ odborných komunikačných platforiem, ktorých cieľom je nastaviť zrkadlo slovenskému zdravotníctvu a otvorene diskutovať o systémových zmenách v slovenskom zdravotníctve.

Účasť spíkrov na konferencii je plánovaná z oblastí:

  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
PREZIDENT SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TELEMEDICÍNU A DIGITÁLNE ZDRAVIE

Vyštudoval Univerzitu Karlovu – Lekársku fakultu v Hradci Králové. Pracoval ako lekár so špecializáciou interná medicína v nemocnici na lôžkovom oddelení. V roku 2010 sa stal riaditeľom trebišovskej nemocnice a o sedem rokov neskôr riaditeľom novopostavenej michalovskej nemocnice. Neskôr začínal stavbu nemocnice na Boroch a viedol sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia. Spolu s kolegami pripravil a zaviedol veľa rôznych inovatívnych postupov, ktoré sa stávajú štandardom – plávajúce lôžka, triage, robotické dávkovanie liekov. Pripravili tiež zaujímavé projekty na podporu mladých zdravotníkov, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zlepšenie prostredia v nemocniciach.

MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.
PREZIDENT SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY

Lekár so špecializáciou chirurgia pôsobil v I. Chirurgická klinika LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava - najstaršou chirurgickou klinikou na Slovensku, kde ako špičkové univerzitné pracovisko poskytuje celé spektrum diagnostických a liečebných zákrokov pre náhle príhody brušné, hrudné, cievne a úrazové. Do októbra 2023 pôsobil v Lekárskej komore ako jej viceprezident a od novembra 2023 bol zvolený za prezidenta Slovenskej lekárskej komory.

Mgr. Jozef Viskupič
ŽUPAN TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vyštudoval históriu a filozofiu v Bratislave a masmediálnu komunikáciu v Trnave. V minulosti pôsobil ako projektový manažér, organizoval koncerty a kultúrne podujatia, spolupracoval tiež pri obnovení Trnavského amfiteátra. Je autorom projektu siete internetových kaviarní, zakladal regionálne vydavateľstvo. V rokoch 2010-2017 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Venoval sa témam v oblasti kultúry, médií, verejnej správy, elektronických služieb štátu alebo európskej politiky. Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je od decembra 2017. Po zvolení do tejto funkcie sa vzdal mandátu poslanca NR SR. Od marca 2018 je predsedom SK 8, združenia samosprávnych krajov.

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
PREDSEDA VÝBORU NR SR PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Prednosta Urologickej kliniky SZU FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica, hlavný odborník MZ SR pre urológiu. Dlhé roky pracoval vo vedení FNsP FD Roosevelta Banská Bystrica (námestník pre LPS, riaditeľ nemocnice). Hlavným centrom záujmu sú inovácie, telemedicína, robotická chirurgia (vedúci Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici) a transplantačná medicína (vedúci Transplantačného centra vo FNsP FDR Banská Bystrica). Od roku 2012 poslanec Národnej rady SR a od roku 2023 predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Ing. Ľuboš Petrík
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

Ing. Ľuboš Petrík vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Na rôznych pozíciách v IT sektore pôsobí viac ako 25 rokov. Rozvoju digitalizácie, špeciálne v oblasti zdravotníctva, sa venuje posledných 7 rokov. Aktuálne koordinuje neformálny tím expertov, ktorého cieľom je akcelerácia zavedenia telemedicíny do bežnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

MUDr. Peter Bartoň
RIADITEĽ NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB

Riaditeľom Národného ústavu detských chorôb bol vymenovaný v roku 2021 a predtým pôsobil ako lekár so špecializáciami urológia a pediatrická urológia. Pôsobil v zdravotníckych zariadeniach Interklinik, ProCare ako urológ. Ako zástupca prednostu posôbil na Klinike pediatrickej urológie Národného ústavu detských chorôb, ktoré je jediným etablovaným pracoviskom pediatrickej urológie na Slovensku a pomohol vybudovať kliniku, ktorej hlavné zameranie je diagnostika a liečba vrodených vývojových chýb obličiek, odvodných močových ciest a genitálu u detí. Diagnostika a liečba týchto pacientov sa zachytáva ešte v novorodeneckom období, teda ešte v asymptomatickom štádiu, čím sa výrazne zlepšili výsledky liečby.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.
PREDNOSTKA KARDIOLOGICKÁ KLINIKA LF UK A NÚSCH

Je je medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti zlyhávania srdca, ktorá stála pri zrode programu transplantácie srdca na Slovensku. Je autorkou významných monografií v oblasti kardiológie. Pôsobí ako prednostka Kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a NÚSCH v Bratislave, je prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a členka Európskej kardiologickej spoločnosti..

doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a člen výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek. Je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov - vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
KARDIOLÓG A PREZIDENTKA SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Je kardiológ, pracuje na Kardiologickej klinike LFUK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Jej hlavným expertným zameraním je diagnostika a manažment srdcového zlyhávania, artériovej hypertenzie, arytmií. Je prezidentkou Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Sústreďuje sa na zlepšenie manažmentu artériovej hypertenzie na Slovensku.

MUDr. Jakub Rybár
RIADITEĽ AGEL CLINIC

MUDr. Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu UK. Pôsobil na Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.

Mgr. Peter Smolík
RIADITEĽ ÚSEKU ZDRAVOTNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE UNION

Peter Smolík je od roku 2019 zodpovedný za tému eHealth v Union zdravotnej poisťovni, v roku 2023 sa stal riaditeľom úseku Zdravotných produktov a služieb. Jeho práca zahŕňa stratégiu zdravotných benefitov, produktov a služieb v oblasti dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Modernizácia a digitalizácia zdravotníctva je jeho poslaním, a verí, že pokrok v tejto oblasti je kľúčom k lepšiemu zdravotnému systému pre všetkých pacientov.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
DIABETOLÓG, VEDECKÝ SEKRETÁR SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady  Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

Mgr. Jozef Urbín, MBA
RIADITEĽ ODBORU STRATÉGIE VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Farmaceutické vzdelanie získal na FaFUK v Bratislave, MBA na Central European University v Budapešti a vzdelanie si doplnil o business analytics z Northwestern Kellogg. Pri príprave stratégií pre nákup zdravotnej starostlivosti, liekov a zdravotníckych pomôcok sa venuje aj stratégiám pre zavádzanie digitálnych technológií a telemedicíny. Analýza hodnoty za peniaze hlavnej a prevádzkovej činnosti zahŕňa aj prípravu prediktívnych modelov liekov a poistného kmeňa. V oblasti prípravy a odpočtu strednodobej stratégie poisťovne zaviedol metódu Balanced Scorecard. Predtým pôsobil takmer 20 rokov vo farmaceutickom priemysle, kde nadobudol skúsenosti v riadení obchodu, marketingu a prevádzky.

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD, MBA
PREDNOSTKA KLINIKY DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE LF SZU A NÚDCH

Po ukončení Lekárskej fakulty v Bratislave v r. 1966 získala atestáciu 1.stupňa z pediatrie v roku 1999 a následne v roku 2005 atestáciu z pediatrie podľa smerníc EU. Postupne si doplnila odbornosť o ďalšie špecializácie, v roku 2007 atestovala z klinickej imunológie a alergológie na IPVZ v Prahe a v roku 2020 z pediatrickej pneumológie a ftizeológie na JLF UK v Martine. V rokoch 1999-2000 absolvovala 6-mesačnú stáž na Detskej klinike Univerzity La Sapienza, v Ríme. Tam pokračovala v postgraduálnom štúdiu z Pediatrických vied, ktoré úspešne ukončila v r. 2005. V 2019 úspešne ukončila štúdium v odbore Master of Business Administration v Prahe. Od ukončenia lekárskej fakulty sa venuje deťom s respiračnými a alergickými ochoreniami, so zameraním na ich závažné formy.

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc
RIADITEĽ ODBORU SEKCIA FARMÁCIE A LIEKOVEJ POLITIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

V súčasnosti pôsobí na Ministerstve zdravotníctva SR ako riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Svoje predchádzajúce skúsenosti nazbieral aj dlhoročnou praxou v zdravotných poisťovniach VŠzP a Dôvera, ako aj v pôsobení vo farmaceutických firmách. V súčasti je zároveň aj viceprezidentom Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie SLS.

MUDr. Peter Bluska
VEDÚCI LEKÁR AGEL RÁDIOLÓGIE

MUDr. Peter Bluska vyštudoval Lekársku fakultu UK, popri štúdiu absolvoval aj dva semestre fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Atestáciu v odbore rádiológia získal po 6 rokoch práce lekára v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v r. 2011. Od toho roku pôsobí na CT a MR pracovisku AGEL Rádiológie, kde aktuálne vykonáva funkciu vedúceho lekára. Posledné obdobie sa venuje zefektívňovaniu workflow lekárov a tiež vytváraniu medicínskych datasetov pre potreby trénovania neurónových sietí. V oblasti umelej inteligencie spolupracuje s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK.

MUDr. Eva Bérešová
VEDÚCA CENTRA CYSTICKEJ FIBRÓZY PRE DOSPELÝCH ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE FNSP FDR BB

Po ukončení Lekárskej fakulty UK v Martine získala atestáciu 1.stupňa z internej medicíny a následne atestáciu 2. stupňa z pneumológie a ftizeológie. Pracuje ako pneumológ na Oddelení pneumológie a ftizeológie FNsP FDR v Banskej Bystrici a od roku 2006 ako vedúca jedného z troch Centier cystickej fibrózy pre dospelých pacientov na Slovensku. Jej hlavným expertným zameraním je diagnostika a liečba CHOCHP, astmy bronchiale a ostatných respiračných ochorení a predovšetkým liečba pacientov s cystickou fibrózou.

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
PROREKTOR SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií a autorom či spoluautorom viac ako 200 publikácií doma a v zahraničí. Praktické zručnosti čerpá zo svojho viac ako 23 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v sektore zdravotníctva. Je členom niekoľkých vedeckých rád univerzít, redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. Venuje sa aj vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu reálnych nákladov spoločnosti na vybrané diagnózy či medicínske oblasti na Slovensku, či nákladovej efektivite vybraných skríningov v oblasti onkológie. Od októbra 2021 do marca 2023 pôsobil na pozícii Štátneho tajomníka MZSR, kde sa venoval príprave, schváleniu a implementácii novely zákona o úhradách liekov (z. 363/2011).

Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD. MSc.
MANAŽÉR ODBORU STRATÉGIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA

je manažérom odboru stratégie a inovácií v zdravotnej poisťovni Dôvera. Vyštudoval fyzioterapiu, verejnú politiku, riadenie ľudských zdrojov a manažment v zdravotníctve. Má 15 ročné skúsenosti v zdravotníctve na rôznych pozíciách. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 150 vedeckých a odborných publikácií. Predmetom jeho záujmu je hlavne zdravotná politika, telemedicína a programy riadenej zdravotnej starostlivosti pre chronicky chorých pacientov.

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc, FESC.
KARDIOLÓG - NÁRODNÝ KOORDINÁTOR KV PREVENCIE PRE SLOVENSKO V RÁMCI EURÓPSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Vyštudoval na Univerzite Komenského a v súčasnosti je národným koordinátorom kardiovaskulárnej prevencie. Cesta znižovania počtu pacientov je podľa neho najideálnejším riešením. Ľudí informuje, ako zmeniť životný štýl, aby tak vylepšili svoje zdravotné vyhliadky. Je autorom množstva publikácii, prednášok, výskumných činnosti vrátane pedagockej činnosti. V súčasnosti pôsobí ako primár ambulantného oddelenia Kardiocentra - Dom srdca v Martine.

MUDr. Pavol Martanovič
MEDICÍNSKY RIADITEĽ - RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Detskom kardiocentre, kde sa špecializoval na liečbu porúch srdcového rytmu v detskom veku. Od roku 2005 sa venuje manažmentu neštátnych zdravotníckych zariadení. Niekoľko rokov pôsobil aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako krajský, neskôr prevádzkový riaditeľ. V súčasnosti je medicínskym riaditeľom v spoločnosti Ružinovská poliklinika, a.s..

MUDr. Ingrid Dúbravová
RIADITEĽKA REVÍZNYCH A ZDRAVOTNÝCH ČINNOSTÍ UNION POISŤOVŇA

MUDr. Ingrid Dúbravová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, odbor všeobecné lekárstvo. Atestáciu získala v odbore pediatria a neskôr aj v odbore revízne lekárstvo. V bratislavskej Univerzitnej nemocnici pôsobila ako sekundárna lekárka na Novorodeneckom oddelení gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Od roku 2007 pracuje ako revízna lekárka v spoločnosti Union Zdravotná poisťovňa, a.s., v súčasnosti na pozícii senior riaditeľky revíznych a zdravotných činností. Pôsobí ako člen Komisie pre štandardné terapeutické a liečebné postupy, a tiež ako člen výboru Spoločnosti revízneho lekárstva SLS.

MUDr. Ing. René Molnár
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

MUDr. Ing René Molnár vyštudoval na Masarykovej Univerzite v Brne aj Podnikovú ekonomiku a manažment, ako aj Všeobecné lekárstvo, súčasne sú štúdiom Manažmentu v zdravotníctve na Univerzite Tomáše Bati. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec vo výskume na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a lekár v špecializačnej príprave v Národnom ústave srdcových a cievných chorôb. Vo svojom výskume sa zaoberá telemedicínou a barierami jej akceptácie.